CV


MgA. JANA SCHLOSSEROVÁ

Dělám hlavně sochy. Nebo pro mě to alespoň sochy jsou. Ušité, slepené, vymodelované, vysekané...je to jedno. Potřeba tvořit je pro mě jako chronické onemocnění, jako závislost, nemůžu přestat přemýšlet nad tím co budu dělat, jak nebo kdy. I když všechno skončí v šuplíku nebo na instagramu. Dobrovolně a zcela záměrně jsem si vybrala život matky dvou dětí a učitelky na malém městě se vším co k tomu patří. Ve své tvorbě se mi zrcadlí můj současný svět, který je z největší části tvořen dětmi (doma i v práci), zahradou, přírodou, domácností, počítačem. Puzení k tvorbě hraničící s obsedantností, ale zastavit nelze v žádném směru. A tak se asi stalo, že se mi to všechno začalo míchat mezi sebou. Dětské hračky a hrůza z vedení výchovy, počítačové hry a dětské knížky, mykorhiza a plošné spoje....Protiklady i podobnosti. Mé práce mě zajímají hlavně při procesu tvorby. Pak už moc ne. Nerada se vracím zpět a nerada měním už hotové, to už radši udělám něco znovu, a jinak. Sériovost mě děsí. Přesto teď dělám i grafiku, ale více stejných tisků vlastně nikdy neudělám, nejde to. Představa zcela identických kusů se mi protiví. Dělám všechno sama, svýma rukama. I když je to pak upatlané, nedokonalé. Všechno roste a mění se. A to chci taky. Nechci dělat pořád stejné věci dokola. Chci se divit nad něčím co jsem nikdy neviděla nebo si jen neuvědomila. Stejně jako děti, které mě toho spoustu učí a inspirují.

   
* 1989
2004-2008 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, obor kamenosochařství
2008-2014 Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, Ateliér sochařství I
2011 stáž na Accademia di Belle Arti di Carrara, Itálie
spoluzakládá Galerii Jiří Putna kde působí jako kurátorka
začíná spolupracovat s Janem Vermouzkem na tvorbě fotosoch
2013 studijní pobyt v New Yorku na School of Visual Arts
zakládá Konceptuální řezbářství
2015 Manifest Konceptuálního řezbářství
 
   
Samostatné výstavy:
2022 INNER WORLD, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ALTERNATIVA, Komenského 10, Jihlava
2016 Strč suk skrz strom, Ukradená galerie Telč
Navzdory přírodě cítit se být tisem, Galerie Jiří Putna, Luční 54, Brno
2015 Conceptual carving, on-line výstava na girltrip.com
  From the NY
Špatný zahradník, Galerie Jiří Putna , Luční 54, Brno
  From the NY
2014 From the New York, (společně s Monikou Horčicovou), Galerie Jiří Putna , Luční 54, Brno
  From the NY
2012 Totale flaute/Tvář a tělo, (společně s Irenou Artmutidisovou a Petrou Buzkovou), Galerie Horní konírna , Husova 13, Mikulov
2011 V KRUHU, (společně s Jiřím Schlosserem), Galerie AMB, sbor kněze Ambrože, Ambrožova 728, Hradec Králové
  V kruhu
Kolektivní výstavy:
2021 Badespass total 2021, Multižánrové sympozium a festival, Hůrky, Česká Kanada
2020 Badespass total 2020, Multižánrové sympozium a festival, Hůrky, Česká Kanada
2018 Badespass total 2018, Multižánrové sympozium a festival, Hůrky, Česká Kanada
2016 Badespass total 2016, Multižánrové sympozium a festival, Hůrky, Česká Kanada
AS1 Fragmenty současnosti, Galerie Mariánská, České Budějovice
Girl trip at The Lodge, The Lodge gallery, Los Angeles, USA
Digital exchange, Galerie města Trutnova, Trutnov
2015 OFF_FESTIVAL Bratislava, Sbírka - Téma - Obsese, PAPIER, kurátor: Miroslav Jiřele, Bratislava
Hi Rez/ Lo Rez, SVA Flatiron Gallery, New York, USA
Crastest: Transmise, Topičův salon, Praha
Sochy v zahradě V, Květná zahrada, Kroměříž
AS1, Ateliér socharství 1 FaVU VUT Brno, galerie Statua, Pálffyho palác, Bratislava
2014 Sochy z FaVU, Městské muzeum a galerie - Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
CRASHTEST 4, Bože, cože?!, Topičův salon, Praha
 
ASI OKRUH, Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov
 
Diplomanti FaVU 2014, Dům pánů z Kunštátu, Brno
 
Ateliér socha 1, Galerie města Trutnova, Trutnov
  Trutnov
Digital exchange, kurátorky: Suzanne Anker a Jana Kořínková, Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 4, Brno
  Digital exchange
2013 Everything Digital, kurátoři: Erik Guzman a Suzanne Anker, SVA Flatiron Gallery, New York, USA
  Everything digital
2012 Výklopník, prázdninový fotografický festival na Baťově kanále u Sudoměřic
  Výklopník
Sochy v zahradě III., Květná zahrada, Kroměříž
  Kroměříž
Photo no photo, Zámek Slezké Rudoltice, Výstava uměleckých děl a bienále fotografického plakátu (PL)
  Rudoltice
Výstava studentů FaVU VUT v Brně v rámci autorského site-specific projektu Domov dobrovolného otroctví ve spolupráci divadelní fakulty JAMU a jeskyně Výpustek
  Výpustek
Větrník, Galerie jiří Putna, Luční 54, Brno
  Větrník
2011 Džumadžy, Galerie jiří Putna, Luční 54, Brno
  Džumadžy
Něžná louka, Galerie jiří Putna, Luční 54, Brno
  Něžná louka
Sochy v zahradě II., Květná zahrada, Kroměříž
  Sochy v zahradě
Call for artists, studio Ponte di Ferro, Carrara, Itálie
   
2010 AS1, DOX Centrum současného umění Poupětova 1, Praha 7
   
2009 Výstava ateliéru figurativního sochařství
FaVU VUT Brno, Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
   
Nic na odiv....?, Kateřinská zahrada, Praha2
   
Sympozia:
2014 Socholití, Železárny Štěpánov , Štěpánov nad Svratkou
Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice
Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
2013 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
Socholití, Železárny Štěpánov , Štěpánov nad Svratkou
2012 Sochařské sympozium, studio Ponte di Ferro, Carrara, Itálie
Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice
Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
Socholití, Železárny Štěpánov , Štěpánov nad Svratkou
2011 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice
2010 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice
2009 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice
2008 Sochařsko- řezbářské sympozium, Pícečné
   
   

ENGLISH


MgA. JANA SCHLOSSEROVÁ

   
* 1989
2004-2008 St. Agnes of Bohemia Secondary School of Art and Design, Český Krumlov, Department of Stone carving
2008-2014 Faculty of Fine Arts Brno University of Technology, Studio of Sculpture I.
2011 internship at Accademia di Belle Arti di Carrara, Italy
founding member of Jiří Putna Gallery, a non-profit gallery of contemporary art in Brno
initiating cooperation with Jan Vermouzek on photosculptures
2013 internship at School of Visual Arts, New York, USA
founding of Conceptual Carving
2015 Manifesto of Conceptual carving
 
   
Solo exhibitions:
2022 INNER WORLD, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ALTERNATIVA, Komensky Street No. 10, Jihlava CZ
2016 Put knot through the tree, The Stollen Gallery, Telč, Czech republic
In spite of nature feel to be the yew, Jiří Putna Gallery, Brno, Czech republic
2015 Conceptual carving, on-line exhibition on girltrip.com
  From the NY
2015 Bad gardener, Jiří Putna Gallery , Luční 54, Brno, Czech republic
  From the NY
2014 From the New York, (together with Monika Horčicová), Jiří Putna Gallery , Luční 54, Brno, Czech republic
  From the NY
2012 Totale flaute/Face and body, (together with Irena Artmutidisová a Petra Buzková), Horní konírna Gallery , Husova 13, Mikulov, Czech republic
2011 In the Circle, (together with Jiří Schlosser), AMB Gallery, Ambrožova 728, Hradec Králové, Czech Rep.
  V kruhu
Group exhibitions:
2021 Badespass total 2021, Multi-genre symposium and festival, Hůrky, Česká Kanada
2020 Badespass total 2020, Multi-genre symposium and festival, Hůrky, Česká Kanada
2018 Badespass total 2018, Multi-genre symposium and festival, Hůrky, Česká Kanada
2016 Badespass total 2016, Multi-genre symposium and festival, Hůrky, Česká Kanada, CZ
AS1 Fragments of present,Gallery Mariánská, České Budějovice, CZ
Girl trip at The Lodge, The Lodge Gallery, Los Angeles, CA, USA
Digital exchange, The Gallery of the Town of Trutnov, Czech republic
2015 OFF_FESTIVAL Bratislava, Collection - Topic - Obsession, PAPIER, curator: Miroslav Jiřele, Bratislava, Slovakia
Hi Rez/ Lo Rez, SVA Flatiron Gallery, New York, USA
Crastest: Transmission, Topičův salon, Prague, CZ
Sculptures in the Garden V, Flower Garden, Kroměříž, CZ
AS1, Studio of Sculpture 1 FFA BUT Brno, Statua Gallery, Pálffyho palác, Bratislava, Slovakia
2014 Sculptures from FFA (Sochy z FaVU), Museum and Gallery of the Town of Polička - Center of Bohuslav Martinů, Czech republic
CRASHTEST 4, Bože, cože?!, Topičův salon, Prague, Czech republic
 
ASI OKRUH, Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov, Czech republic
 
FFA Graduates 2014, Dům pánů z Kunštátu, Brno, Czech republic
 
Ateliér socha 1, The Gallery of the Town of Trutnov, Czech republic
  Trutnov
Digital exchange, curators: Suzanne Anker a Jana Kořínková, U Dobrého pastýře Gallery, Radnická 4, Brno, Czech republic
  Digital exchange
2013 Everything Digital, kurátoři: Erik Guzman a Suzanne Anker, SVA Flatiron Gallery, New York, USA
  Everything digital
2012 Výklopník, photographic festival, Baťa Canal, Sudoměřice, Czech Rep.
  Výklopník
Sculptures in the Garden III., Flower Garden, Kroměříž, Czech Rep.
  Kroměříž
Photo no photo, Slezské Rudoltice chateau, Exhibition of artworks and bienniale of photographic posters (PL)
  Rudoltice
The exhibition of students of FFA BUT in site-specific project Home of voluntary slavery in cooperatin with Faculty of Theatre/Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno/ and Výpustek cave
  Výpustek
Pinwheel, Jiří Putna Gallery, Luční 54, Brno, Czech republic
  Pinwheel
2011 Džumadžy, Jiří Putna Gallery, Luční 54, Brno, Czech republic
  Džumadžy
Tender Field, Jiří Putna Gallery, Luční 54, Brno, Czech republic
  Tender Field
Sculptures in the Garden II., Flower Garden, Kroměříž, Czech Rep.
  Sochy v zahradě
Call for artists, Studio Ponte di Ferro, Carrara, Italy
   
2010 AS1, DOX Centre for Contemporary Art Poupětova 1, Prague 7, Czech Republic
   
2009 The exhibition of Department of Sculpture I.
Faculty of Fine Arts BUT Brno, Reduta Theatre, Brno, Czech Republic
   
Nothing for Admiration....?, Catherine Garden, Prague 2
   
Symposiums and workshops:
2014 Carving symposium, Dačice, Czech Republic
Carving symposium, Písečné, Czech Republic
Socholití, Železárny Štěpánov , Štěpánov nad Svratkou, Czech Republic
2013 Carving symposium, Písečné, Czech Republic
Socholití, Železárny Štěpánov , Štěpánov nad Svratkou, Czech Republic
2012 Symposium of sculpture, studio Ponte di Ferro Carrara, Italy
Carving symposium, Dačice, Czech Republic
Carving symposium, Písečné, Czech Republic
Socholití, Železárny Štěpánov , Štěpánov nad Svratkou, Czech Republic
2011 Carving symposium, Písečné, Czech Republic
Carving symposium, Dačice, Czech Republic
2010 Carving symposium, Písečné, Czech Republic
Carving symposium, Dačice, Czech Republic
2009 Carving symposium, Písečné, Czech Republic
Carving symposium, Dačice, Czech Republic
2008 Carving symposium, Písečné, Czech Republic