výstava From the New York (společně s Monikou Horčicovou), Galerie Jiří Putna, Luční 54, Brno
8.3. - 3.4. 2014
Exhibition From the New York (together with Monika Horčicová), Jiří Putna Gallery, Luční 54, Brno 8.3. - 3.4. 2014