Sáčky
Sáčky


V KRUHU, (výstava společně s Jiřím Schlosserem ), 2011, Galerie AMB, sbor kněze Ambrože, Ambrožova 728, Hradec Králové
In the Circle, (exhibition with Jiří Schlosser), 2011, AMB Gallery, Ambrožova 728, Hradec Králové, Czech Rep.