Větrník
Větrník
Větrník


Větrník
Nekontroverzní studijní kresby ustáleného cukrárenského výrobku: odpalované těsto, vanilkový krém, karamelová šlehačka, cukrová poleva. K výstavě byli přizváni umělci, kteří se setkali únorového dne v nově zrekonstruované Zemanově cukrárně.
Galerie Jiří Putna, Luční 54, Brno

Pinwheel
Non-controversial study paintings of traditional confectionery product, choux pastry, vanilla cream filling, whipped caramel cream, melted sugar topping. Exhibitors are those artists who came across on a february day in recently reconstructed Zemanova cukrárna (sweet-shop).
Jiří Putna Gallery, Luční 54, Brno, CZ