Špatný zahradník
konceptuální řezbářství, kaštan, výška 120 cm, 2015
Instalace před Galerií Jiří Putna v Brně
Bad gardener
conceptual carving, chestnut, 120 cm high, 2015
Installation in front of the Jiří Putna Gallery, Brno, CZ