Řežba II
konceptuální řezbářství, smrkové dřevo, 41 x 4,2 x 4,2 cm, 2014
Carving II
conceptual carving, spruce wood, 41 x 4,2 x 4,2 cm, 2014