Velikonoční dichotomie, 2022, kresba tužkou, sádrastuhy, hřeb, odlitek ruky, velikost kraslic 20 cm
Easter dichotomy, 2022, pencil drawing, plaster, ribbons, nail, hand cast, eggs size 20 cm