Společnost, instalace, Acrystal, fotografická emulze, variabilní rozměry, 2013
Society, installation, Acrystal, photographic emulsion, variable dimensions, 2013