Špatná kvalita III
konceptuální řezbářství, smrkové dřevo, 3,2 x 4,2 x 100 cm, 2015 - 2016
Bad quality III
conceptual carving, spruce wood, 3,2 x 4,2 x 100 cm, 2015 - 2016