Špatná kvalita II
konceptuální řezbářství, smrkové dřevo, olše, vrba, 3,2 x 4,2 x 100 cm, 2014
Bad quality II
conceptual carving, spruce wood, alder, willow 3,2 x 4,2 x 100 cm, 2014