Špatná kvalita I
konceptuální řezbářství, smrkové dřevo, 3,2 x 4,2 x 100 cm, 2014
Bad quality I
conceptual carving, spruce wood, 3,2 x 4,2 x 100 cm, 2014