S Jiřím navždy pro Lenku, 2012, 20x30 cm
polyesterový sklolaminát, tisk na Modelspan

With Jiří forever for Lenka, 2012, 20x30 cm
polyesetr fiberglass, printing on Medelspan paper