Řežba
konceptuální řezbářství, lípa, 160 x 30 x 25 cm, 2014
Carving
conceptual carving, linden, 160 x 30 x 25 cm, 2014