Portrét I, 2012, Acrystal, fotografická emulze, 45x45x26 cm
5.ročník FaVU VUT Brno, 2012/2013 zimní semestr
spolupráce s Janem Vermouzkem
Portrait I, 2012, Acrystal, photographic emulsion, 45x45x26 cm
fifth year FFA BUT, 2012/2013 winter semester
cooperation with Jan Vermouzek


Portréty instalace v ateliéru sochařství Fakulty výtvarných umění VUT Brno/
Portraits installation in studio of figurative sculpture, Faculty of Fine Arts BUT Brno