Portrét III (Duch/Vzdálená entita), 2012, Acrystal, fotografická emulze, 174x55x40 cm
5.ročník FaVU VUT Brno, 2012/2013 zimní semestr
spolupráce s Janem Vermouzkem
a poděkování za technickou podporu skupině Pra-sa-ta
Portrait III (Ghost), 2012, Acrystal, photographic emulsion, 174x55x40 cm
fifth year FFA BUT, 2012/2013 winter semester
cooperation with Jan Vermouzek
and thanks for technical support to the Pra-sa-ta group


Portréty instalace v ateliéru sochařství Fakulty výtvarných umění VUT Brno/
Portraits installation in studio of figurative sculpture, Faculty of Fine Arts BUT Brno