Podobenství o spojení I - IV, 2023, kresba a digitální tisk na milimetrovém papíře, 30 x 42 cm
Parable about connection I - IV, drawings and print on grid paper, 30 x 42 cm 2022.