Pocta panu Vaňurovi
instalace, pomůcka k očkování dobytka, objekt z hliníku, rozměry variabilní, 2014

Homage to Mr. Vaňura
installation,aid for vaccination of cattle, aluminium object, dimensions variable, 2014