Mrhání (Párátko)
konceptuální řezbářsvtví, smrkové dřevo, 18 x 17 x 13,5 cm, 2015
Wasting (Pick)
conceptual carving, spruce wood, 18 x 17 x 13,5 cm, 2015