Zploštění prostorovosti OSB desky
intarzie/koláž z různých druhů dýh, délka 32 cm, tloušťka 0,5 mm, 2017
Flattening of spatiality of the OSB board
inlay/collage from various types of veneer, 32 cm lenght, 0,5 mm width, 2017