Odraz ducha III, 2013, Acrystal, fotografická emulze, výška cca 50 cm
5.ročník FaVU VUT Brno, 2012/2013 zimní semestr
technická spolupráce s Janem Vermouzkem
Reflection of Spirit I, 2013, Acrystal, photographic emulsion, high about 50 cm
fifth year FFA BUT, 2012/2013 summer semester
technical cooperation with Jan Vermouzek