Odraz ducha II, 2013, Acrystal, fotografická emulze, 37x21x18 cm
5.ročník FaVU VUT Brno, 2012/2013 zimní semestr
technická spolupráce s Janem Vermouzkem
Reflection of Spirit II, 2013, Acrystal, photographic emulsion, 37x21x18 cm
fifth year FFA BUT, 2012/2013 summer semester
technical cooperation with Jan Vermouzek