Správné odpovědi (Otázka edukace), 202, dřevo, lak, modelspan, 21 x 30 cm
Right answers (The question of education), 2021, wood, varnish, modelspan paper, 21 x 30 cm