Navzdory přírodě
konceptuální řezbářství, olše, 42 x 66 x 45 cm, 2015
In spite of the Nature
conceptual carving, alder, 42 x 66 x 45 cm, 2015