Dřívka na nanuky (Kmeny a polena)
konceptuální řezbářství,buk, smrk, kakao, káva, délka cca 10 cm, 2016
Ice cream sticks (tree trunks and logs)
conceptual carving, beech, spruce, cocoa, coffee, ca. 10 cm long, 2016