Nemožnost uchování vzpomínek(Physalis alkekengi/Mochyně židovská třešeň), 2020, epoxid, mochyně
Impossible preservation of memory (Physalis alkekengi/Chinese lantern), 2020, epoxy resin, Chinese lantern