Kus dřeva ze stromu
konceptuální řezbářství, modřín, délka 200 cm, 2014, Dačice
The piece of wood from a tree
conceptual carving, larch, 200 cm length, 2014, Dačice