Nemožnost uchování vzpomínek(Sanguisorba officinalis/Krvavec toten), 2020, epoxid, krvavec
Impossible preservation of memory (Tanacetum vulgare/Great burnet), 2020, epoxy resin, Great burnet