Kateřina
Kateřina
Kateřina
Kateřina
Kateřina


Kateřina, 2012, Acrystal, fotografická emulze, 88x84x52 cm
bakalářská práce, FaVU VUT Brno, 2011/2012
spolupráce s Janem Vermouzkem
Catherine, 2012, Acrystal, photographic emulsion, 88x84x52 cm
bachelor's thesis FFA BUT, 2011/2012
cooperation with Jan Vermouzek