Důkaz o existenci mykorhízy I - IV, 2023, fotografie/fotogram/malba na fotopapíře, 24 x 18 a 15 x 10, 5 cm
Evidence for the existence of mycorrhizae, 2023, photography/photogram/painting on photo paper, 24 x 18 a 15 x 10, 5 cm