Intermediální spolupráce s fotografem Janem Vermouzkem
Před/before...............................................................

Markéta Markéta Markéta Markéta Markéta Markéta

Markéta, 2010, hlína, životní velikost(výška 167cm) 2.ročník FaVU VUT Brno, 2009/2010 letní semestr/
Markéta, 2010, clay, life size(167cm high) second year FFA BUT, 2009/2010 summer semester

a po/after...........................................................

Markéta Markéta Markéta
Markéta Markéta Markéta

Markéta, 2011, polyesterová pryskyřice, fotografické emulze, životní velikost(výška 167cm)
Markéta, 2011, resin, photographic emulsion, life size(167cm high)