Rybaření, 2022, videozáznam ze hry se sochařským objektem
Fishing, 2022, video from playing with sculptural object
Video: