Řez
konceptuální řezbářství, řezba a polychromie na dýze, buk, 16,5 x 28 cm, 2016
The Cut
conceptual carving, carving and polychromy on veneer, beech, 16,5 x 28 cm, 2016