Duch Dyje, Písečná, mrákotínská žula, výška 200 cm, 2013
Spirit of the Dyje river, Písečná, Czech rep., Mrákotín granite, 200 cm high, 2013