Nemožnost uchování vzpomínek(Domov), 2021, epoxid, mochyně, modelspan
Impossible preservation of memory (Home), 2021, epoxy resin, Chinese lantern, modelspan paper