Vratká společnost
Acrystal, fotografická emulze, polyesetrová pryskyřice, instalace - rozměry variabilní, 5 soch, každá 200 - 210 x 85 x 85 cm, 2014
Diplomová práce
Precarious Society
Acrystal, photographic emulsion, resin, installation - variable dimensions, 5 sculptures, each 200 - 210 x 85 x 85 cm, 2014
Diploma thesis

Video: