Absence počátku
konceptuální řezbářství, jabloň, polychromie, délka 44 cm, 2017
The Absence of origin
conceptual carving, apple, polychromy 44 cm long, 2017